Luc Tuymans

The Rumour - 2003 [cat. 28]

Uitgegeven door Brooke Alexander Editions, New York en David Zwirner, New York
Gedrukt door Maurice Sanchez, New York

Installatie uitgevoerd door James Cooper, New York

Bij elk exemplaar is een blad met signatuur gevoegd, rechtsonder gesigneerd door de kunstenaar

THE RUMOUR

In het najaar van 2001 toonde de White Cube Gallery in Londen een serie van acht schilderijen van Luc Tuymans getiteld The Rumour. Toen Tuymans tijdens zijn jeugd een vakantie doorbracht in Bretagne, een streek die bekend is om zijn vele historische kastelen en vestingstadjes, sommige nog uit de twaalfde eeuw, raakte hij gefascineerd door de grote duiventorens, waarin vroeger duiven werden gehouden voor de slacht en de jacht. Het bezit van een duiventoren was een voorrecht van de adel, zo werd hem verteld, en de grootte en het prestige van een landgoed bepaalden de omvang van de duiventil. Over duiven heeft de kunstenaar gemengde gevoelens: hij zei ooit dat het weliswaar vredessymbolen zijn maar tevens ook gevleugelde ratten.
De historische duiventillen, en ook duiven en duivenhouderij in het algemeen, waren het uitgangspunt voor de reeks schilderijen The Rumour waarin Tuymans de beklemmende sfeer van macht en machtsmisbruik weergeeft: een troebel beeld van duiven op straat; vogelogen in extreme close-up; een duiventil; een voorovergebogen figuur in onderbroek; een vervaagd portret van een aristocraat op leeftijd. De drie ogen zijn geschilderd naar illustraties uit een catalogus voor duivenfokkers. (In zulke catalogi staan macro-opnamen van ogen, die kenmerkend geacht worden voor de fok- en vliegkwaliteiten van duiven.) Het model voor Bend Over trof Tuymans aan in een medisch handboek met diagnostische foto's: de afgebeelde persoon buigt voorover om zich te laten onderzoeken op scoliose. Within is een afbeelding van een duivenhok van binnenuit gezien.

Op uitnodiging van Brooke Alexander ondernam Tuymans in 2002-03 een ambitieus grafisch project. Samen met drukker Maurice Sanchez en timmerman James Cooper, beiden uit New York, herwerkte hij de hele serie Rumour­schilderijen tot een installatie met zeven litho's en een driedimensionaal model van net zo'n vogelkooi als op het schilderij Within. Deze acht werken werden gemonteerd op speciaal gemaakte panelen van hout en plexiglas in een hoekopstelling met een totale lengte van ruim zes meter, waarbij elk stuk zijn eigen vaste positie heeft. Links van de hoek hangt een groot blad met een groep duiven en daarnaast een kleine litho naar het bovengenoemde portret. Rechts van de hoek zien we achtereenvolgens Bend Over, een duif in profiel, de naar Within gemodelleerde vogelkooi en helemaal rechts de drie close-ups van een duivenoog, scherp in beeld gebracht en wezenloos voor zich uit starend.
In 2012 bracht Graphic Matter in Antwerpen een speciale editie van dit project uit, met de zeven kleurenlitho's gemonteerd op vier panelen van beschilderd plexiglas en hout,
met vogelkooi.

  • Afmeting blad: 91.40 x 683.20 cm
    Afmeting motief:
  • Type: Object
  • Oplage: 18 + 2 AP
  • Uitgever: Brooke Alexander Editions - New York
  • Beschikbaar: Ja
Meer informatie