Luc Tuymans

The Spiritual Exercises - 2007 [cat. 48]

Portfolio met 7 originele kleuren litho's, van 7 stenen gedrukt op Arches Velin 250 g/m2 papier
Uitgegeven door Edition Copenhagen, Kopenhagen 
Gedrukt door Rasmus Urwald, Kopenhagen

Elke portfolio bevat een blad met signatuur, gesigneerd, gedateerd en genummerd door de kunstenaar.
De litho's zijn per stuk aan de achterkant genummerd in potlood, met vermelding van het bestelnummer in Arabische cijfers in potlood
Oplage van 50, gesigneerd en genummerd in Arabische cijfers
5 AP, 5 HC, 1 gesigneerd (archief)

 

THE SPIRITUAL EXERCISES

In 2007 realiseerde Luc Tuymans twee projecten naar aanleiding van zijn fascinatie met de jezuïeten: Les Revenants, een reeks schilderijen en tekeningen die werden tentoongesteld bij galerie Zeno X in Antwerpen en The Spiritual Exercises, een portfolio met zeven litho's, uitgegeven door Edition Copenhagen en verwezenlijkt in samenwerking met de Deense meester-drukker Rasmus Urwald.

De jezuïeten oefenden eeuwenlang een sterke invloed uit op her spirituele en sociale leven in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen, waar Tuymans woont en werkt, werd aan het einde van de zestiende eeuw het culturele centrum van de Contrareformatie. De jezuïeten stichtten er vele kerken en scholen, gaven legio boeken en prenten uit en hadden via hun initiatieven op pedagogisch vlak en de daarmee samenhangende prentuitgaven lange tijd een grote impact op de maatschappij.

Volgens Tuymans waren de prenten van de jezuïeten een sleutelmoment in de geschiedenis van de visuele communicatie. Vooral in het onderwijs maakte de orde stelselmatig gebruik van de metafoor als vehikel van abstracte ideeën - een praktijk die nauw aansluit bij Tuymans' eigen werk. De belangstelling van de kunstenaar voor die lange geschiedenis ligt aan de basis van de serie The Spiritual Exercises, met als directe bron de geïllustreerde editie van de Geestelycke oefeningen van de vader Ignatius van Loyola, in 1637 in Antwerpen.

uitgebracht door Michiel Cnobbaert, een vooraanstaand uitgever van jezuïtische boeken en prenten in de Nederlanden.
Tijdens het bronnenonderzoek voor de tentoonstelling Les Revenants raakte Tuymans geïntrigeerd door de illustraties in de Cnobbaerteditie. Aan de hand van polaroids maakte hij een reeks aquarellen die later het uitgangspunt vormden voor de litho's die in het atelier van Edition Copenhagen werden uitgevoerd. Hoewel de drukken qua formaat en compositie doen denken aan de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse kopergravures, zijn de afgeronde en vervaagde vormen (verwant aan de aquarellen en niet aan de originele gravures met hun scherp afgelijnde contouren) en het aan de polaroids ontleende paarsblauw helemaal in overeenstemming met zijn eigen schilderkunstige werk.
Beide projecten gaan over de geschiedenis van de jezuïtische invloed in de Nederlanden, maar qua vormgeving en onderwerp zijn ze totaal verschillend. De schilderijen van Les Revenants vormen een commentaar op de geïnstitutionaliseerde macht van de jezuïeten; The Spiritual Exercises zijn een rationele observatie. De Geestelijke oefeningen van Ignatius waren bedoeld als oefening 'om zichzelf te overwinnen en zijn leven te ordenen zonder zich te laten leiden door een ongeordende gehechtheid'. Het is een handboek voor de geestelijke leidsman, niet voor de retraitant zelf, en de illustraties waren bedoeld voor visuele contemplatie.

 

  • Afm.: 70.00 x 50.00 cm (23.00 x 17.00 cm)
  • Type: Portfolio
  • Oplage: 50 + 5 AP + 5 HC + 1
  • Beschikbaar: Ja
Meer informatie